Sol·liciteu cita prèvia
El formulari conté errors, comprova els camps ressaltats.
Us confirmem la cita sol·licitada el dia [DIACITA] a les [HORACITA] hores en relació al tràmit [TRAMIT].

Si penseu que no podreu assistir a la cita concertada, anul·leu la cita prèvia, i un altre ciutadà podrà aprofitar el vostre torn.

Dades del punt d'atenció

Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de l'Ajuntament, 1
08330 Premià de Mar

Dades de contacte de l'usuari

Nom i cognoms: [NOM]
NIF/CIF: [NIF]
Correu electrònic: [EMAIL]
Telèfon mòbil: [MOBIL]

Dades de la visita
Per poder seleccionar dia i hora primer hem d'escollir una tramitació a realitzar.
Dades de l'usuari
Gestió d'avisos
Ajuda
Contacteu amb el Telèfon d'Atenció Ciutadana 93 741 74 00 si necessiteu ajuda per sol·licitar cita prèvia.
Protecció de dades
Les dades seran incloses en un fitxer de l'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, per a la finalitat indicada, adoptant les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Autoritza a l'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR a fer ús i cedir les dades a d´altres Administracions Públiques en els termes previstos per Llei. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina de l'OAC de l'Ajuntament.